Medische gegevens electronisch delen (LSP)

Zorgverleners maken gebruik van een regionaal netwerk om elektronisch medische gegevens te delen met andere zorgverleners in hun regio: het LSP (Landelijk SchakelPunt). Via dit netwerk kunnen zij de belangrijkste gegevens uit uw huisartsdossier opvragen Zo hebben zij alle belangrijke informatie over uw gezondheid op elk moment snel bij de hand. Ook ‘s avonds, in het weekend en in spoedsituaties.
Uw huisarts mag uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. Lees in deze folder meer over het LSP, bekijk onderstaande film of kijk op de website.

Toestemming geven
Uw toestemming regelt u via een schriftelijke of mondelinge toestemming aan de assistente of huisarts of online.
De toestemmingsformulieren kunt u afhalen aan de balie of hier downloaden.