Organisatie spreekuur en visites

Organisatie spreekuur

Spreekuur op afspraak
Het spreekuur wordt iedere werkdag gehouden. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. Om de dag goed te kunnen organiseren, vragen wij u voor het maken van een afspraak te bellen tussen 8.00 – 10.00 uur.  Wij zitten dan met meer assistenten voor u klaar en houden rekening met extra telefoondrukte.

Om het spreekuur te kunnen organiseren, zal de assistente vragen naar de klacht(en) en de reden van uw contact. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten.

In sommige gevallen kan zij u (telefonisch) al een advies geven dat voldoende is om uw klachten te kunnen verhelpen.

Werkdagen dr. J. de Haan:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Werkdagen dr. C. Ligthart Schenk:

Maandag, dinsdag en woensdag

Werkdagen dr. R. Ezinga:

Maandag en donderdag

Telefonisch spreekuur
Wilt u één van de huisartsen spreken voor kort advies of uitslagen van onderzoeken, dan kunt u dit tussen 8.00 en 10.00 uur bij de assistente aanvragen. U wordt dan (meestal) dezelfde dag teruggebeld door uw huisarts.

Visite
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een visite afgelegd wordt. De visite is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben of niet kunnen regelen om naar het gewone spreekuur te komen. Daarbij kan een visite ook van tijdelijke aard zijn.

Consult voorbereiding voor de patiënt

Herkent u dat? U had een afspraak gemaakt voor een bepaalde klacht, maar eigenlijk waren er meer zaken waar u het over wilde hebben. Daar bleek helaas te weinig tijd voor te zijn!

  • Spaar geen klachten op. Een “lijstje met meerdere klachten” is goed bedoeld, maar raden we af. De ervaring leert dat de beschikbare consulttijd vaak niet voldoende is om alles te bespreken. Wilt u toch meer bespreken, begin dan met het belangrijkste probleem. Als er tijd over is, bespreekt u de rest of maakt u een vervolgafspraak.
  • Maak een vervolgafspraak bij voorkeur en indien mogelijk bij dezelfde huisarts. Zo hoeft u niet alles opnieuw uit te leggen en blijft er meer tijd over om nieuwe zaken te bespreken.
  • Trek makkelijke kleren en schoenen aan als u een lichamelijk onderzoek verwacht.
  • De assistente vraagt naar de reden van komst, aan de hand van de hulpvraag reserveert ze voor u een bepaalde tijd. De gebruikelijke consultduur is 10 minuten, genoeg voor een hulpvraag of 2 kleine problemen. Heeft u meer tijd nodig bijvoorbeeld voor een gesprek, dan kunt u de assistente vragen om een dubbel consult. Als de drukte het toelaat kan ze 20 minuten voor u reserveren. Heeft u meer hulpvragen dan is een nieuwe afspraak echt noodzakelijk, anders doet u uzelf echt tekort. Uw huisarts zal u dan voor een vervolgconsult vragen terug te komen. Immers, een vraag die u met de deurknop in de hand gauw nog even stelt, krijgt natuurlijk niet de aandacht die hij verdient. Dit is vervelend voor u en voor de huisarts en leidt gemakkelijk tot fouten. Het consult laten uitlopen is vervelend voor de wachtende patiënten.
  • Het kan voorkomen dat uw klachten eenvoudiger zijn dan gedacht en dat de assistente u ook zelf kan voorzien van advies. Alle adviezen worden in uw dossier opgeschreven. De doktersassistente heeft geheimhoudingsplicht.