De praktijk

Huisartsen
In de Huisartsenpraktijk werken de volgende huisartsen

 • Dhr. J. de Haan
 • Mw. C. Ligthart Schenk
 • Mw. R. Ezinga

Bij het maken van een afspraak kunt u aangeven met welke huisarts u een afspraak wenst. Wij proberen hier dan zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Wij werken in de praktijk met het elektronisch patiënten dossier. Iedere huisarts binnen onze praktijk kan uw dossier inzien.

Assistentes

In de Huisartsenpraktijk werken de volgende doktersassistentes:

 • Annewies Draaijer
 • Monique Slagter
 • Helga Vos
 • Anniek Mozes

U kunt bij de assistente terecht voor:

 • het maken van afspraken;
 • opvragen van uitslagen;
 • vragen en advies;
 • het meten van de bloeddruk;
 • aanstippen van wratten;
 • verbinden van wonden;
 • oren uitspuiten;
 • hechtingen verwijderen;
 • urine onderzoek;
 • suiker- en HB-controle;
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek);
 • injecties;
 • PG-zwachtelen;
 • verstrekken van informatiefolders.

Praktijkondersteuner

Bij onze praktijk zijn de volgende praktijkondersteuner werkzaam; Jitske Smid en Rietje Tigchelaar.
Zij houden zich bezig met:

 • patiënten met diabetes mellitus;
 • patiënten met hypertensie (hoge bloeddruk);
 • patiënten met Astma of COPD;
 • 24-uurs bloeddrukmeting en de enkel-armindex (een onderzoek naar de toestand van de bloedvaten). Deze metingen worden altijd door de praktijkondersteuner met uw huisarts besproken;

Praktijkondersteuner GGZ

De functie POH-GGZ betreft zorginhoudelijke ondersteuning van de huisartsenzorg aan alle patiënten met klachten van psychische, psychosociale of psychosomatische aard. De POH-GGZ, Twan van Duijnhoven, heeft de volgende taken:

 • Probleemverheldering en uitvoeren van screeningsdiagnostiek bij psychische klachten;
 • Opstellen en bespreken van een vervolg stappenplan;
 • Geven van psycho-educatie;
 • Begeleiden / ondersteunen van zelfmanagement;
 • Interventies gericht op verbetering in functioneren van de cliënt;
 • Preventie (functie- en competentieprofiel POH-GGZ 2014).