Afspraak maken

Bereikbaarheid

Tussen: 08:00 en 10:00 uur. Voor het maken van een afspraak en het aanvragen van visites.

Tussen: 11.00 en 12.00 uur en  13.00 en 15.30 uur. Voor het opvragen van uitslagen en overleg.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.

Dubbele afspraak

Indien u meerdere vragen heeft, kunt u dat bij het maken van de afspraak aangeven. Wij houden hier dan rekening mee bij het plannen van de afspraak.

Thuisbezoek

Wanneer het voor u niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het reguliere spreekuur te komen. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter. Een huisbezoek dient u voor 10.00 uur aan te vragen.

Terugbel afspraak

Als u telefonisch overleg wenst met de huisarts is dat mogelijk. De assistente kan een afspraak maken zodat de huisarts u terugbelt.

Vergeten afspraak

Patiënten die zonder opgaaf van reden wegblijven, veroorzaken overlast. In de tijd die voor u gereserveerd was, had ook een andere patiënt geholpen kunnen worden. Wij brengen dit probleem onder uw aandacht en hopen dat als een afspraak niet door kan gaan, deze tijdig door u wordt geannuleerd.