Inschrijven en verhuizen/uitschrijven

Inschrijven

Vanwege de toename van het aantal patiënten in de afgelopen jaren en om de kwaliteit van onze huisartsenzorg en praktijkvoering te borgen is het momenteel helaas niet mogelijk om u in te schrijven als patiënt.

Voor het vinden van een huisarts in Leeuwarden adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Verhuizen / uitschrijven

Indien u als patiënt verhuist, wilt u dit dan direct doorgeven aan de praktijk. Op deze manier kunnen wij, met uw toestemming, correct zorgdragen voor de overdracht van uw dossier naar uw nieuwe huisarts.

De overdracht van dossiers naar een andere praktijk gaat via een beveiligde omgeving.

Indien er van u nog een papieren dossier op de praktijk aanwezig is, sturen wij deze per post naar uw nieuwe huisarts.

Voor meer informatie over uitschrijven kunt u contact opnemen met de huisartsenpraktijk.