“no-show” tarief

Invoering “no-show” tarief

Helaas constateren wij dat het aantal patiënten dat niet verschijnt op een gemaakte afspraak bij huisarts, assistente of praktijkondersteuner de laatste jaren sterk is toegenomen. Met ingang van 1 december 2017 hebben wij, op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), een “no-show” tarief ingevoerd.

Waarom een “no-show” tarief?

Het aantal patiënten dat een afspraak voor het spreekuur van de huisarts wil maken, neemt nog steeds toe. Indien u niet in de gelegenheid bent om op uw afspraak te komen, vragen wij u deze tijdig telefonisch af te zeggen. De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd en wij kunnen die tijd voor een andere patiënt reserveren.

Kunt u niet op uw afspraak komen?

Meldt dit dan tot uiterlijk 24 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) telefonisch via
+31 (0)58 – 2072070 bij de assistente. Er wordt dan natuurlijk géén ‘no-show’ tarief berekend.

Hoogte van het “no-show” tarief

Indien u uw afspraak niet op tijd afzegt, zal er een no-show tarief in in rekening worden gebracht. De tarieven die wij hiervoor hanteren zijn verschillend. De tarieven zijn 20 euro voor een enkel consult en 30 euro voor een dubbel consult.

“No-show” tarief praktijkondersteuner

Bij de praktijkondersteuner (POH) worden langere tijden voor een consult voor u gereserveerd. Voor een niet nagekomen afspraak bij de praktijkondersteuner hanteren wij daarom een tarief van 30 euro per consult.

Let op: de “no-show” factuur wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.