Assistentie en ondersteuning

Assistentes
De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Herhaalrecepten;
 • Het meten van de bloeddruk;
 • Aanstippen van wratten;
 • Verbinden van wonden;
 • Oren uitspuiten;
 • Hechtingen verwijderen;
 • Zwangerschapstest;
 • Urine onderzoek;
 • Suiker- en HB-controle;
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek);
 • Het geven van vaccinaties;
 • Zwachtelen;
 • Verstrekken van informatiefolders;
 • Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 08:00 en 10:00 uur.

Praktijkondersteuner
Onze praktijk heeft ook een praktijkondersteuner Somatiek in dienst. Zij is speciaal opgeleid om de huisartsen te ondersteunen in de zorg voor:

 • Mensen met Diabetes Mellitus,
 • Cardiovasculair management, voorkomen en/of begeleiden van patiënten met risico’s op hart en vaatziekten
 • 24-uurs bloeddrukmeting of de enkel-arm index (een onderzoek naar de toestand van de bloedvaten).
  Deze metingen worden altijd door de praktijkondersteuner met uw huisarts besproken.
 • Uitstrijkjes in het kader van bevolkingsonderzoek.

Praktijkondersteuner GGZ

De functie POH-GGZ betreft zorginhoudelijke ondersteuning van de huisartsenzorg aan alle patiënten met klachten van psychische, psychosociale of psychosomatische aard. De POH-GGZ, Twan van Duijnhoven, heeft de volgende taken:

 • Probleemverheldering en uitvoeren van screeningsdiagnostiek bij psychische klachten;
 • Opstellen en bespreken van een vervolg stappenplan;
 • Geven van psycho-educatie;
 • Begeleiden / ondersteunen van zelfmanagement;
 • Interventies gericht op verbetering in functioneren van de cliënt;
 • Preventie (functie- en competentieprofiel POH-GGZ 2014).