Klachtenregeling

Klachtenregeling
Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de inzet en het werk van de medewerkers van onze huisartsenpraktijk. Een enkele keer is dat niet het geval. Wij proberen ons werk zo goed mogelijk te doen. Huisartsenzorg is mensenwerk waarbij helaas soms misverstanden ontstaan en fouten worden gemaakt.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?
Praat met uw huisarts. Als u ontevreden bent of een klacht heeft, dan hoeft u dat niet voor u te houden. Er zijn meerdere manieren om uw onvrede kenbaar te maken. Allereerst adviseren wij u uw klacht te bespreken met uw huisarts. Als uw huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw huisarts het op prijs dat hij of zij de gelegenheid krijgt om er met u over te praten. Dat kan ook als de klacht over de doktersassistent(e) of de waarnemer gaat. U kunt de klacht (of suggestie) ook melden op het formulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer 088 0229191.

Als u er met uw huisarts én met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)
Postbus 8018 5601 KA Eindhoven
088 – 022 91 03

 

Klachtenformulier

Uw gegevens

(degene die de klacht indient)
Bezig met versturen