Vrijdag 1 juli as. landelijke actiedag huisartsenzorg

Vrijdag 1 juli as. gaan medewerkers van huisartsenpraktijken uit heel het land naar het Malieveld om van zich te laten horen. Er is in de huisartsenzorg een grens bereikt. Huisartsen willen goede zorg kunnen blijven leveren aan hun patiënten. De problemen in de zorg zijn groot en veel daarvan belandt bij de huisarts. Dat kan zo niet doorgaan. Tijdens de manifestatie op het Malieveld wordt er aandacht gevraagd voor de oplossingen die nodig zijn om de huisartsenzorg voor de toekomst te behouden.